top of page
De enkelte teams opdeles i typer som kendes fra Extended DISC. Derpå løse teams'ene opgaver, her er holdene naturligt nok blandede for at få variationen med.
STARTUP

Vi introducerer til en spændende verden af forskellig menneskelig adfærd via JTI eller Extended DISC.

 

Formålet er at skabe større bevidsthed om forskellighed og måder til at bruge den positivt og konstruktivt i virksomheden.

Vi kan ikke forvente at alle taler det samme "sprog" som os selv, men vi kan lære at bruge forskellige "sprog" og dermed komme igennem til flere og skaber bedre resultater.

Vi leverer profiler til deltagerne, eller teamet kan lave typeselvvalg ud fra eksempler fra undervisningen.

De blå typer - er glade for struktur, forudsigelighed, præcision, tid til at overveje, og ikke mindst specialviden.
TEMAER TIL DAGEN

Vi foreslår en række temaer som kan forbedre teamet i daglidagen. F.eks.:

Hvordan er teamet sammensat typemæssigt?

Hvordan forklarer forskellighederne vores styrker og udviklingsområder?

Hvordan kan vi bruge forskellighederne til bedre samarbejde og større trivsel?

Hvordan bruger vi vores nye viden mellem kollegerne?

Kan vi bruge den ny viden ift. vores kunder?

bottom of page