top of page
IMG_4078.jpg
KENDER DU TYPEN

Alt samarbejde glider lettere når vi forstår hinanden og ved hvordan kollegaerne tænker. 

En større forståelse medfører en større grad af tolerance mellem os, og en nysgerrighed som kan bruges til at sætte teams strategisk sammen med forskellige typer, når vi har spændende og udfordrende opgaver.

Kender du typen er en ½ eller 1/1 dags workshop som sætter fokus på jeres team - både forskelligheder og muligheder for at bruge forskellighederne konstruktivt.

IMG_3118.JPG
Workshoppen

Workshoppens indhold:

Stærke sider og udviklingsområder for de enkelte typer

Fokus på hvad der motiverer og demotiverer typerne i hverdagen

 

Hvordan sammensættes det bedste team ud fra typerne?

Hvilke typer indeholder firmaet ?

Gruppeopgaver med cases, der bygger på dagligdagen

 

Focus på kommunikation i forhold til de forskellige typer

Konflikter kan være ubehagelige, men også meget konstruktive hvis vi kan se dem i det rette perspektivt som uenighed
UDBYTTE

Workshoppen skaber et nyt "sprog" for at løse udfordringerne. 

Teamet fungerer mere effektivt fordi deltagerne kender til forskelligheder og styrker i samarbejdet.

Som leder får du et håndgribeligt værktøj til "typebestemt" ledelse. Dvs. ledelse med øje for medarbejderens type, og de knapper der kan trykkes på, for at skabe den bedste udgave og de bedste resultater for medarbejderen personligt og i teams.

GULT team er klar
EXTENDED DISC

Workshoppen "Kender du typen " bruger Extended DISC til at beskrive forskellighederne i teamet.

 

I kan gennemføre en "Mini-Disc" på selve dagen for at bestemme deltagernes type, eller vi kan lave de udvidede 20-siders rapporter som beskriver deltagernes foretrukne adfærd på jobbet.

Workshoppen kan stå alene som et input til samarbejdet, og den kan gå forud for en planlagt outdoortur med os i én af sommermånederne.

holdånd og vindermentalitet
Next Step

Hvis ovennævnte lyder interessant så kontakt os.

Efterfølgende kommer vi forbi hos jer og sætter tid af til at få en klar forståelse af jeres ønsker for dagen og målsætningen for workshoppen.

Ring til Lars på 61607910

bottom of page