I alle virksomheder hænger trivsel og kvalificeret faglig opgaveløsning uhjælpeligt sammen! 

Vi arbejder typisk med nedenstående 3 punkter. Det vil dog altid være den konkrete aftale, vi laver med dig og din virksomhed, der definerer opgaven.

 

Processen kan både være temaarrangementer på halve eller hele dage eller længerevarende processer.

 

Vores tilbud ”Event” og ”Teambuilding” kan også indgå i et personaleudviklingsforløb. 

Her arbejder vi især med kommunikationen medarbejderne imellem.

 

Vi beskæftiger os også med hvordan rammerne for samarbejdet kan opbygges, så de understøtter et samarbejde, der øger både trivsel og faglighed.

Mange konflikter i virksomheder kan undgås, hvis de implicerede lærer at spotte den potentielle konflikt og har værktøjerne til at takle situationen.

 

Et vigtigt redskab er, at kunne tackle egne og andres følelser, så de ikke står i vejen for en konstruktiv løsning. Andre faktorer handler for eksempel om at kunne skelne mellem konflikt og sund uenighed og kunne identificere hvilken type konflikt der er tale om, og dermed også hvilke løsninger der er relevante.

Stress er ikke en sygdom, men vores reaktion på en belastning. Stress over længere tid kan man dog blive syg af.

 

Vi arbejder med afdækning af tegnene på stress og de faktorer, der er årsagerne til en evt. stresstilstand i din virksomhed, og derefter vil vi anvise veje til løsning af problemerne.

Derudover tilbyder vi

  • Individuel coaching af ledere og medarbejdere.

  • Mere generel udvikling af din virksomhed. Her bruger vi bl.a. modellerne 4D / AI og SWOT.