top of page
Teambuilding hos SpencerHede har til formål at styrke relationer og viden om forskellighed. Øvelserne træner deltagerne i at genkende og håndtere forskellighed, så det kan udnyttes hjemme i virksomheden
TEAMS I BJERGENE

500 meter fra Møllen ligger det smukke naturområde Mols Bjerge. Her løser de deltagende teams en række samarbejdsopgaver som altid ligger på et niveau hvor alle kan deltage. Øvelserne evalueres i forhold til dagens teori og læringen hjem til virksomheden trækkes ud fra hver øvelse.

Deltagerne bevæger sig rundt i Mols Bjerge til fods eller på Mountain Bikes og medbringer walkies og kort til at orientere sig i terrænet og finde de levende poster. Som oftest spiser vi et måltid mad sammen på toppen af Mols Bjerge med udsigt over hele området.

Fælles historier og oplevelser styrker den fælles identitet. På Mols får jeres team masser af oplevelser i selskab med SpencerHede.
FOKUS OMRÅDER

* Synlighed i opgaveløsning

* Tydelige teamroller

* Lyttende adfærd

* Konstruktiv uenighed

* Effektiv opgavefordeling

* Påskønnende kommunikation

* Parathed når virkeligheden ændrer sig

Tilbage i Base Camp arbejder gruppen med at uddrage hvad de har lært på dagen, og hvordan det kan overføres til virksomheden.

bottom of page